Werken in de groene ruimte
Meer informatie
Werken in de groene ruimte
Meer informatie
Werken in de groene ruimte
Meer informatie
Werken in de groene ruimte
Meer informatie

Wie zijn wij

Hoogland Marrum BV heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot één van de grotere groenaannemers in Nederland gespecialiseerd in grootschalig, duurzaam en extensief graslandbeheer voor grootgrondbezitters zoals het Ministerie van Defensie en Staatsbosbeheer. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek ingericht machinepark tot zijn beschikking, bemand door vaste, ervaren en gecertificeerde vakmensen. Geavanceerde machines, gemotiveerde vakmensen vormen tezamen met een professionele organisatie de basis elementen in een kwalitatief hoogstaande, veilige en duurzame dienstverlening.

Hoogland Gras- en Groenvoeders BV is in 1984 opgericht nadat de Grasdrogerij in Marrum (Frl) zijn deuren noodgedwongen had moeten sluiten. Schelte Hoogland besloot toen om in samenwerking met Grasdrogerij Workum het gras- en loondrogen, inclusief oogst en transport- vanuit Marrum voort te zetten. In het jaar 2000 werd het bedrijf verkocht aan en opgenomen in de De Haan Groep, als specialist in Noord-Friesland op het gebied van grasdrogen, ruwvoederteelt en –handel en grootschalig graslandbeheer en het zogenaamde ‘op-afstand-inkuilen’ van gras en mais. Vanaf 2004 werd het containertransport voor derden hier aan toegevoegd.

Wij bedienen onze klanten met onze machines nog steeds vanuit Marrum –centraal gelegen in Noord Friesland- in nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf De Haan Loonbedrijf BV in Gytsjerk. De administratie en planning van ons bedrijf is hier gevestigd.

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn begrippen die bij ons aan de basis staan van een solide en op continuïteit gerichte dienstverlening (zie certificeringen en duurzaamheid). Hoogland Marrum BV initieert vanaf 2006 diverse projecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van duurzame gecascadeerde verwerking van biomassa en het sluiten van kringlopen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het Grassa!-onderzoeksconsortium (2009-2013). Bioraffinage van cultuurgras
  • BIOCEL (2011-2013), samen met Solidpack BV te Loenen, Millvision BV en Staatsbosbeheer. Verwerking van natuur- en bermgras in graskartonnen verpakkingen
  • The Unbeatable Beat (2011-2014), samen met Cosun BV. Bioraffinage van bietenblad

Wadstroom Bio-energie BV

Vanaf 2010 wordt vanuit zusterbedrijf Wadstroom Bio-energie BV in Holwerd groene plantaardige reststromen opgewerkt middels co-vergisting tot biogas. Het geinstalleerde electrisch vermogen van deze installatie is 1.2MW. Het digestaat wordt na afloop van het vergistingsproces gefractioneerd, gedroogd en aldus opgewerkt tot een waardevolle meststof.

Tezamen met haar zusterbedrijven kan Hoogland Marrum BV dus geïntegreerde totaal oplossingen bieden op het gebied van terreinbeheer, biomassa-verwerking en ruwvoederteelt.