Werken in de groene ruimte
Meer informatie
Werken in de groene ruimte
Meer informatie
Werken in de groene ruimte
Meer informatie
Werken in de groene ruimte
Meer informatie

Duurzaamheid

In het kader van ons MVO-beleid proberen wij op duurzame wijze met elkaar, met onze klanten en leveranciers en met het milieu om te gaan. Op het gebied van een duurzame verwerking van biomassa is Hoogland Marrum BV al jaren een toonaangevende pionier. Wij initiëren en werken actief mee aan projecten en oplossingen waarmee:

  • Kringlopen gesloten kunnen worden
  • Groene grondstoffen beter benut kunnen worden
  • CO2 emissie gereduceerd kan worden
  • Methaan- en ammoniakemissie gereduceerd kan worden

Zie hiervoor de websites van Wadstroom Bio Energie en Grassa Nederland.