Werken in de groene ruimte
Meer informatie
Werken in de groene ruimte
Meer informatie
Werken in de groene ruimte
Meer informatie
Werken in de groene ruimte
Meer informatie

Wat doen wij

Graslandbeheer

Zowel kleinschalig als grootschalig terrein- en graslandbeheer behoort tot onze specialismen. Hiervoor werken wij met moderne machines, zodat een constante kwaliteit en hoge capaciteit geleverd kan worden aan onze klanten. Daar waar nodig zijn de machines voorzien van wildredders en lage drukbanden met luchtdrukwisselsystemen om structuurbederf zoveel mogelijk te voorkomen.

Ruwvoederteelt en –handel

Met ons uniek haakarm containersysteem op zowel hakselaar als vrachtauto kunnen wij ook onder natte omstandigheden goed werk in het land leveren èn de weg schoonhouden. Overladen –met het risico op (grond)verontreinigingen- is hiermee overbodig geworden. Wij kunnen daarom zowel met gras als met mais de hoogste productkwaliteit garanderen tegen de laagste kostprijs.

In eigen beheer telen en verhandelen wij snijmais, graskuil(balen) en eerste kwaliteit natuurhooi.

(Container)Transport

Voor het transport van vaste mest, compost, kuilgras en –balen, (snij)mais en granen beschikken wij over eigen vrachtwagens. Deze zetten we in op eigen projecten of in opdracht van derden.

Hoogwaardige verwerking van biomassa

Hoogland Marrum BV werkt met haar zusterbedrijven die actief zijn op het gebied van bio-energie en bio-raffinage actief aan een steeds hoogwaardigere verwerking van cultuur-, natuur- en bermgras. Wij doen dit al vanaf 2006. In onze bio-vergistingsinstallatie werken wij groene reststromen op tot biogas en groene stroom. In onze bioraffinage kennisbedrijf Grassa proberen wij door middel van het sluiten van de eiwit- en mineralenkringloop op melkveebedrijven cultuurgras beter te benutten.